Pozvánka


Úvodná konferencia / workshop  

 Dialóg o veternej energii a WIND VENTUS Technologies


Miesto konania

ECO DEVELOPMENT s.r.o., ul. 29 Augusta 6,  924 01  Galanta, Slovenská republikaČas konania  27..2. 2023  17.00 hod.-19.00 hod

 

Program   konferencie/ workshopu :

  1. Strategická spolupráca Slovenskej republiky so  severskými krajinami  Európy
  2. Predstavenie  Slovenského veľvyslanectva v Oslo
  3. Predstavenie    Dánskeho veľvyslanectva v Prahe
  4. Predstavenie  energetického inkubátora   Energyspin Vaasa vo Fínsku
  5. Predstavenie Nórskych  Grantov na Slovensku
  6. Predstavenie projektu WIND VENTUS Technologies
  7. Diskusia
  8.  Záver


Forma účasti: fyzicky alebo online formou cez platformu googlemeet