RESEARCH WORK

Applied research and innovation

 

WIND VENTUS Technologies


Projekt WIND VENTUS Technologies získal grant z Nórska v sume  199 857 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 29 979 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zostrojenie a overenie  technológie na zachytavanie veternej energie

a  vytvorenie škandinávsko-slovenkej inovačnej spolupráce. 

The project WIND VENTUS Technologies benefits from a € 199 857  grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of € 29 979..

The aim of the project is the construction and verification of technology for capturing wind energy and the creation of Scandinavian-Slovak innovation cooperation.

Prototype

WINDNORSK CLUSTER

CONSORTIUM